[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nederlandse vertaling van D-IOn Tuesday 26 July 2005 12:12, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> On Monday 25 July 2005 17:14, Frans Pop wrote:
> > > ok, overschakelen dan maar
> > > wat moet er gebeuren om die overgang te maken?
> >
> > Dit gebeurt volledig door Christian. Zal ik hem vragen om dat
> > woensdag te doen zodat jij eerst de geplande updates kan doen?

Overgang in trunk is gebeurd. Vanaf nu moeten we dus packages/po/nl.po 
bijwerken.

Voor de Sarge branch moet de overgang nog plaatsvinden.

Gr,
Frans

Attachment: pgpd0MCbfwqez.pgp
Description: PGP signature


Reply to: