[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vertaling website: correctie nodigOp http://www.debian.org/releases/index.nl.html staat:

Lijst van de verschillende releases

De volgende versie van Debian heeft de codenaam ‘etch’ -- de releasedatum 
is vastgelegd op 6 juni 2005

Dit lijkt me erg onwaarschijnlijk ;-)

Groet,
Frans

Attachment: pgpKtMTyy8vkU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: