[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nederlandse vertaling van D-IOn Monday 25 July 2005 17:14, Frans Pop wrote:
> On Monday 25 July 2005 16:46, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

> Ik heb mountfloppy (nieuw) en partman-auto-lvm (op mijn naam) al gedaan.
> Kan jij mountfloppy reviewen?
ack

> > > Daarnaast moeten we nog eens heroverwegen of we niet toch moeten
> > > overstappen op een "master" PO bestand. We zijn nu de enige vertaling
> > > die geen master bestand gebruikt. Dit maakt het leven voor Christian
> > > Perrier en Dennis Stampfer (statistieken) IMO onnodig lastig...
> >
> > ok, overschakelen dan maar
> > wat moet er gebeuren om die overgang te maken?
>
> Dit gebeurt volledig door Christian. Zal ik hem vragen om dat woensdag te
> doen zodat jij eerst de geplande updates kan doen?
ok
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpVP1SFd8ku3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: