[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nederlandse vertaling van D-IHoi Bart,

Is het OK voor jou als ik wat van de fuzzies/untranslated voor D-I 
wegwerk?

Daarnaast moeten we nog eens heroverwegen of we niet toch moeten 
overstappen op een "master" PO bestand. We zijn nu de enige vertaling die 
geen master bestand gebruikt. Dit maakt het leven voor Christian Perrier 
en Dennis Stampfer (statistieken) IMO onnodig lastig...

Gr,
Frans

Attachment: pgp7puPx7qiTl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: