[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nederlandse vertaling van D-IOn Monday 25 July 2005 15:54, Frans Pop wrote:
> Hoi Bart,
Hai Frans

> Is het OK voor jou als ik wat van de fuzzies/untranslated voor D-I
> wegwerk?
:-) bijwerken (d-i) vertalingen had ik voor vanavond op het programma staan 

-> wat morgenavond nog niet up-to-date is kun je gerust bijwerken (heb deze 
avond geen internet verbinding beschikbaar voor checkin/checkout terwijl ik 
bezig ben, kwestie van niet tegen elkaar aan te lopen)

> Daarnaast moeten we nog eens heroverwegen of we niet toch moeten
> overstappen op een "master" PO bestand. We zijn nu de enige vertaling die
> geen master bestand gebruikt. Dit maakt het leven voor Christian Perrier
> en Dennis Stampfer (statistieken) IMO onnodig lastig...

ok, overschakelen dan maar

wat moet er gebeuren om die overgang te maken?
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpy6Pay4Vk_0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: