[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/docUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/doc
In directory gluck:/tmp/cvs-serv9385/doc

Modified Files:
	todo.wml 
Log Message:
Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/todo.wml	2004/05/27 21:01:05	1.2
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/doc/todo.wml	2004/11/02 13:10:03	1.3
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP TODO Lijst"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="luk.claes@ugent.be"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/05/27 21:01:05 $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/11/02 13:10:03 $
 
 <H3>Dringende TODO-lijst:</H3>
 
@@ -42,7 +42,7 @@
  aan te geven die dichtbij of geschikter zijn of om te sorteren.
  <tt>doc-base</tt> kan URN's gebruiken om naar documenten eerder dan naar 
  bestanden te verwijzen.
-
+ 
  <li>Ik dacht over welk uitvoerformaat we willen gebruiken in Debian-pakketten
  (.deb). We moeten HTML gebruiken (dat is het beleid), maar sommige mensen
  willen misschien PostScript- of TEKST-versies hebben. Dus had ik het idee
@@ -66,4 +66,37 @@
   </ul>
  <p><tt>doc-base</tt> kan de basis van dit type systeem defini&euml;ren, want
  het houdt metadata bij voor documenten.
+ 
+ <li>Bepaal welke documenten echt door onze gebruikers worden gebruikt (of gezocht)
+ zodat we hierop kunnen focussen. Dit is iets dat nog niet is onderzocht. Mogelijke
+ informatiebronnen zijn de gebruikersmailinglijst (doe een poll), de weblogstatistieken
+ (van zowel de hoofdwebsite als de spiegelservers) en omdat documenten ook worden
+ verspreid als Debian-pakketten de "popularity contest"-data.
+
+ <li>Genereer de informatie over beschikbare handleidingen op de website door
+ de informatie (die wordt aangeboden door <tt>manual.defs</tt> en
+ <tt>version.defs</tt>) automatisch te uit CVS te halen.
+
+ <li>Maak het mogelijk om de vertaaltoestand te volgen gebaseerd op informatie
+ van de CVS-site. Overweeg om het voorbeeld ontwikkeld door de debian-installer
+ te hergebruiken voor de installatiehandleiding.
+
+ <li>Volg de toestand van het document 'last-changed' zodat de gebruikers die 
+ door de beschikbare documenten browsen kunnen afleiden of het document voor hun
+ van toepassing is.
+
+ <li>Overweeg om documentatie in talen verschillend van Engels aan te bieden 
+ voor gebruikers (CVS bevat mappen voor enkele talen en sommige documenten die
+ oorspronkelijk niet zijn geschreven in het Engels)
+
+ <li>Overweeg om een interactief mechanisme aan te bieden aan gebruikers om
+ documenten te annoteren via een wiki-interface, gescheiden van de voorstelling
+ op de website of gebruikmakend van dezelfde voorstelling. Deze feedback zou
+ kunnen gebruikt worden door de auteur(s) van het document en, zelfs als het
+ open staat voor misbruik, het werkt goed voor andere documentatieprojecten (PHP)
+
+ <li>Zorg dat gebruikers een algemeen bugtraceersysteem gebruiken voor documentatie.
+ Het wordt gebruikt voor deze documenten die een pakket aanbieden, maar niet 
+ alle documenten doen dit.
+  
 </ul>Reply to: