[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] New fontconfig templates, translations wantedOn Sun, Oct 31, 2004 at 12:06:05AM +0200, Frans Pop wrote:

|| On Sunday 24 October 2004 10:21, Luk Claes wrote:
|| > Malformed message?!
|| 
|| Bah. Dit is een bug in kmail die af en toe de kop opsteekt.
|| 
|| > Desondanks al enkele opmerkingen op de vertaling:
|| >
|| > interpreter != vertaler, dus s/vertaler/-vertolker/
|| >
|| > s/text/tekst/
|| 
|| Beide aangepast. Dank Luk.
|| 
|| Ik weet dat interpreter niet hetzelfde is als compiler. 'vertolker' vindt 
|| ik echter in het Nederlands in deze context ook niet ideaal.
|| Als iemand nog een alternatief weet, houdt ik me aanbevolen...

Automaat? Een byte-code automaat. Lijkt mij precies wat het is, in ieder
geval in theoretische zin.

|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: nl\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-10-23 14:11+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-10-31 00:01+0200\n"
|| "Last-Translator: Frans Pop <aragorn@tiscali.nl>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
|| 
|| #. Type: select
|| #. Choices
|| #: ../fontconfig.templates:3
|| msgid ""
|| "Bytecode interpreter (CRT screens), Autohinter, Subpixel rendering (LCD "
|| "screens)"
|| msgstr "Bytecode vertolker (CRT-schermen), Autohinter, Subpixel weergave (LCD-schermen)"

Interpreter als zodanig lijkt mij ook niet slecht.

Vertolker klinkt mij op zijn minst onwennig in de oren. Heeft meer iets
van het voorlezen van een verhaal, naar analogie van het uitvoeren van
een toneelstuk.

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../fontconfig.templates:5
|| msgid ""
|| "The Freetype font library is able to render fonts with different methods. "
|| "Depending on your hardware and the fonts you generally use, some will give "
|| "better results."
|| msgstr "De Freetype lettertype-bibliotheek kan lettertypen weergeven volgens verschillende methoden. Afhankelijk van uw apparatuur en de fonts die u gewoonlijk gebruikt, kan de ene methode betere resultaten geven dan de andere."

s/fonts/lettertypen/

|| #. Type: select
|| #. Description
|| #: ../fontconfig.templates:5
|| msgid ""
|| "The autohinter module is the default; it gives correct results on most "
|| "configurations. The bytecode interpreter renders fonts very sharply, and is "
|| "often a better choice if you are using a cathode-ray screen. On the other "
|| "hand, the subpixel rendering method is optimized for high-quality rendering "
|| "on most liquid crystal displays."
|| msgstr "De module 'autohinter' is de standaardwaarde; het geeft op de meeste configuraties een goed resultaat. De 'bytecode vertolker' geeft fonts zeer scherp weer en is vaak een betere keus als u een beeldbuis-scherm heeft. De methode 'subpixel weergave' daarentegen is geoptimaliseerd voor weergave met hoge kwaliteit op LCD-schermen."

Wederom fonts.

kathodestraalbuis (erg letterlijke vertaling van cathode-ray screen,
en precies goed volgens mij). Of het gewoon bij CRT-scherm houden.

LCD, D=display; LCD-scherm is dubbelop. Net zoals het PIN-nummer, de
ABN-bank, de TL-buis en nog wat van die afkortingen. Gewoon LCD's, dus.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: