[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] New fontconfig templates, translations wantedOn Sunday 24 October 2004 10:21, Luk Claes wrote:
> Malformed message?!

Bah. Dit is een bug in kmail die af en toe de kop opsteekt.

> Desondanks al enkele opmerkingen op de vertaling:
>
> interpreter != vertaler, dus s/vertaler/-vertolker/
>
> s/text/tekst/

Beide aangepast. Dank Luk.

Ik weet dat interpreter niet hetzelfde is als compiler. 'vertolker' vindt 
ik echter in het Nederlands in deze context ook niet ideaal.
Als iemand nog een alternatief weet, houdt ik me aanbevolen...

Attachment: nl.po
Description: application/gettext


Reply to: