[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/mirroringUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring
In directory gluck:/tmp/cvs-serv29404

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Fixed some validation errors


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/10/04 08:43:56	1.4
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/10/13 14:05:17	1.5
@@ -3,7 +3,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.10"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/10/04 08:43:56 $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/10/13 14:05:17 $
 
 <p>Om een spiegelserver voor Debian-CD-beelden te hebben, moet u een Linux- of
 Unix-machine hebben met een permanente, betrouwbare verbinding met het Internet.
@@ -112,7 +112,7 @@
 kunnen u helpen om dit op te zetten.</p>
 
 <p>Veel mensen beheren "gewone" Debian-spiegelservers (<kbd>debian/</kbd>),
-of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de <tt>.deb<tt>'s 
+of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de <tt>.deb</tt>'s 
 die zich in de CD-beelden bevinden, al hebben. De voor de hand liggende vraag 
 is -- waarom kunnen we deze bestanden niet gebruiken voor de CD-beelden?</p>
 
@@ -222,7 +222,7 @@
   Voeg enkel de volledige set van bestanden voor i386 toe, sluit de
   <tt>.jigdo</tt>, <tt>.iso</tt> enz. -bestanden uit voor de andere
   architecturen.</li>
-
+</ul>
 #______________________________________________________________________________
 
 <toc-add-entry name="names">Naamconventies en plaatsvereisten voor <tt>.iso</tt>-beelden</toc-add-entry>Reply to: