[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/mirroringUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring
In directory gluck:/tmp/cvs-serv28291/CD/mirroring

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/09/30 08:01:54	1.3
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/10/04 08:43:56	1.4
@@ -1,9 +1,9 @@
 #use wml::debian::cdimage title="Een spiegelserver voor Debian-CD-beelden" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/09/30 08:01:54 $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/10/04 08:43:56 $
 
 <p>Om een spiegelserver voor Debian-CD-beelden te hebben, moet u een Linux- of
 Unix-machine hebben met een permanente, betrouwbare verbinding met het Internet.
@@ -103,20 +103,23 @@
 
 <toc-add-entry name="jigdomirror">Spiegelservers die gebruik maken van jigdo-mirror worden aanbevolen</toc-add-entry>
 
+<p>Eigenlijk betekent dit: spiegel de <tt>.iso</tt>-bestanden gebruikmakend van
+<a href="http://atterer.net/jigdo/";><kbd>jigdo-mirror</kbd></a>, dan kunt u 
+(als u ook andere types van bestanden wilt spiegelen, v.b. <tt>.jigdo</tt>- en
+<tt>.template</tt>-bestanden) rsync uitvoeren voor de map om de rest af te 
+halen. De scripts op 
+<a href="http://www.acc.umu.se/~maswan/debian-push/cdimage/";>deze pagina</a>
+kunnen u helpen om dit op te zetten.</p>
+
 <p>Veel mensen beheren "gewone" Debian-spiegelservers (<kbd>debian/</kbd>),
-of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de .debs die zich
-in de CD-beelden bevinden, al hebben. De voor de hand liggende vraag is --
-waarom kunnen we deze bestanden niet gebruiken voor de CD-beelden?</p>
+of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de <tt>.deb<tt>'s 
+die zich in de CD-beelden bevinden, al hebben. De voor de hand liggende vraag 
+is -- waarom kunnen we deze bestanden niet gebruiken voor de CD-beelden?</p>
 
 <p><kbd>jigdo-mirror</kbd> is een programma dat toelaat om een Debian-CD-beeld
 te genereren gebruikmakend van de bestanden van een "normale" spiegelserver,
 plus een aantal extra jigdo-templatebestanden.</p>
 
-<p>Merk op dat <kbd>jigdo-mirror</kbd> zich in jigdo 0.6.8 bevindt, maar deze
-versie wordt niet verspreid in Debian 3.0 ("woody"). Dit betekent dat u het
-afzonderlijk zult moeten verkrijgen, er is geen actueel probleem met het 
-gebruik van de nieuwe versie op "woody".</p>
-
 <p>Eerst hebt u de jigdo-templatebestanden nodig. Deze kunnen verkregen worden
 op de meeste officiële sites, maar de twee primaire locaties zijn:</p>
 
@@ -222,7 +225,7 @@
 
 #______________________________________________________________________________
 
-<toc-add-entry name="names">Naamconventies voor <tt>.iso</tt>-beelden</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="names">Naamconventies en plaatsvereisten voor <tt>.iso</tt>-beelden</toc-add-entry>
 
 <p>De verschillende varianten van <tt>.iso</tt>-beelden worden onderscheiden
 door hun namen, wat u toelaat bepaalde type beelden voor spiegeling uit te
@@ -237,18 +240,19 @@
  architectuur, 110&nbsp;MB</li>
 
  <li><strong><tt>*-dvd.iso</tt></strong> (enkellagige DVD's): meerdere
- beelden voor elke architectuur, elk tot 4482&nbsp;MB groot. De samengetelde
- grootte voor alle beelden en architecturen is gelijk aan de
- <a href="/mirror/size">grootte van een volledige Debian-spiegelserver</a>
- (100&nbsp;GB wanneer dit werd geschreven).</li>
+ beelden voor i386, elk tot 4482&nbsp;MB groot. Voor sarge is de samengetelde
+ grootte voor de i386-beelden ongeveer 9000&nbsp;MB.</li>
 
  <li><strong><tt>*-dldvd.iso</tt></strong> (tweelagige DVD's): zoals hierboven,
- behalve dat individuele beelden tot 8106&nbsp;MB groot zijn.</li>
+ behalve dat individuele beelden tot 8106&nbsp;MB groot zijn. Voor sarge zijn
+ er geen <tt>.iso</tt>-beelden beschikbaar, enkel jigdo-bestanden.</li>
 
  <li><strong><tt>*.iso</tt></strong>: alle overige <tt>.iso</tt>-bestanden
  die niet aan één van bovenstaande patronen voldoet zijn CD-beelden. Er zijn
- meerdere beelden voor elke architectuur, elk tot 650&nbsp;MB groot, samen
- weer de grootte van een volledige Debian-spiegelserver.</li>
+ meerdere beelden voor elke architectuur, elk tot 650&nbsp;MB groot. De 
+ samengestelde grootte voor alle beelden en architecturen is gelijk aan de 
+ <a href="/mirror/size">grootte van een volledige Debian-spiegelserver</a>
+ (100&nbsp;GB bij dit schrijven).</li>
 
 </ul>
 #______________________________________________________________________________Reply to: