[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/BugsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs
In directory gluck:/tmp/cvs-serv28291/Bugs

Modified Files:
	server-refcard.wml 
Log Message:
Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/server-refcard.wml	2004/09/17 15:50:15	1.4
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/server-refcard.wml	2004/10/04 08:43:58	1.5
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::template title="Debian BTS - Mailserver Referentiekaart" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/09/17 15:50:15 $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/10/04 08:43:58 $
 
 <h1>Referentiekaart voor de Mailservers</h1>
 
@@ -56,7 +56,8 @@
 <li><code>tags</code> <var>bug-nummer</var>
  [ <code>+</code> | <code>-</code> | <code>=</code> ] <var>tag</var> [ <var>tag</var> ... ]
 <li><code>close</code> <var>bug-nummer</var>
- <strong>(wordt tegenwoordig afgeraden -- u moet de bug-zender afzonderlijk vertellen waarom)</strong>
+ <strong>(wordt tegenwoordig afgeraden &ndash; u moet de bug-zender afzonderlijk vertellen waarom, zie &ldquo;<a href="Developer#closing">Bugrapporten sluiten
+ </a>&rdquo;)</strong>
 </ul>
 
 <P><code>reopen</code> met <code>=</code> of zonder e-mailadres zender behoudtReply to: