[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Review van vertalingenHoi

Is er iemand bezig met de vertalingen, die als RFR zijn gemarkeerd, na te
kijken?

Indien niet, vinden we het dan beter om niet nagekijkte vertalingen te
hebben dan geen vertaling?

Mvg

LukReply to: