[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libnet-perl (42 strings)On Tue, Jul 06, 2004 at 03:34:51PM -0400, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

|| On 2004-07-06 08:49, Vincent Zweije wrote:
|| > On Tue, Jul 06, 2004 at 10:45:57AM -0400, cobaco (aka Bart Cornelis)
|| > wrote:
|| > || On 2004-07-04 16:33, Vincent Zweije wrote:
|| > || > || msgid ""
|| > || > || msgstr ""
|| > || > || "Project-Id-Version: libnet-perl\n"
|| > || > || "POT-Creation-Date: 2004-04-25 18:27+0200\n"
|| > || > || "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:04-0500\n"
|| > || > || "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| > || > || "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| > || > || "MIME-Version: 1.0\n"
|| > || > || "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| > || > || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| > || > ||
|| > || > || # Description
|| > || > || # Type: string
|| > || > || # Description
|| > || > || #: ../libnet-perl.templates:3
|| > || > || msgid "md5sum of the config file /etc/libnet-perl"
|| > || > || msgstr "md5-som van het configuratiebestand /etc/libnet-perl"
|| > || >
|| > || > Hmm... hadden we niet al afgesproken of md5sum onvertaald zou
|| > || > moeten blijven omdat het een technische term is?
|| > ||
|| > || md5 is de technische term, niet md5sum. Het is een checksum met
|| > || algoritme md5. Wil er eventueel md5-controlesom van maken?
|| >
|| > Het programma om het te berekenen heet md5sum. Het engelse origineel
|| > noemt "md5sum", niet "md5 sum". Het lijkt mij het beste daar bij te
|| > blijven.
||
|| er, we hebben niet over het programma maar over de uitvoer ervan, welk
|| programma je ervoor gebruikt is hier niet relevant

Ik denk dat de uitvoer (in dit geval) van het programma naar het programma
is genoemd, niet naar de abstracte term "md5".

Hoe je het ook wendt of keert, het "md5sum" in de originele tekst is
volgens mij een verwijzing naar het bekende programma dat de md5 hash
voor je kan uitrekenen.

We komen er wel... :)

Ciao.                               Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: