[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libnet-perl (42 strings)On Tue, Jul 06, 2004 at 10:45:57AM -0400, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

|| On 2004-07-04 16:33, Vincent Zweije wrote:
|| > || msgid ""
|| > || msgstr ""
|| > || "Project-Id-Version: libnet-perl\n"
|| > || "POT-Creation-Date: 2004-04-25 18:27+0200\n"
|| > || "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:04-0500\n"
|| > || "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| > || "Language-Team: debian-l10n-dutch
|| > || <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n" "MIME-Version: 1.0\n"
|| > || "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| > || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
|| > ||
|| > || # Description
|| > || # Type: string
|| > || # Description
|| > || #: ../libnet-perl.templates:3
|| > || msgid "md5sum of the config file /etc/libnet-perl"
|| > || msgstr "md5-som van het configuratiebestand /etc/libnet-perl"
|| >
|| > Hmm... hadden we niet al afgesproken of md5sum onvertaald zou moeten
|| > blijven omdat het een technische term is?
||
|| md5 is de technische term, niet md5sum. Het is een checksum met algoritme
|| md5. Wil er eventueel md5-controlesom van maken?

Het programma om het te berekenen heet md5sum. Het engelse origineel noemt
"md5sum", niet "md5 sum". Het lijkt mij het beste daar bij te blijven.

Ciao.                               Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: