[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://aptconf (29 strings)On Mon, Mar 29, 2004 at 07:50:25AM +0200, Wouter Verhelst wrote:

|| On Sun, Mar 28, 2004 at 11:17:34PM +0200, Vincent Zweije wrote:
|| > On Sun, Mar 28, 2004 at 11:03:15PM +0200, Wouter Verhelst wrote:

|| > || suite staat ook wel bekend als "distributie": op dit moment woody,
|| > || sarge, of sid.
|| >
|| > Misschien dan maar beter vertalen als "distributie"?
||
|| Misschien niet. Het gaat over het suite deel van de "deb" URI:
||
|| deb http://ftp.belnet.be/debian woody main contrib non-free
||
|| in dit voorbeeld gaat het over het eerste woord na de HTTP URL, "woody".
|| Bij een officiële mirror is dat *altijd* een officiële suite, maar da's
|| hier niet het geval; aptconf kan, voor zover ik begrijp, ook
|| niet-officiële mirrors configureren, in welk geval dat ook iets compleet
|| anders kan zijn. De officiële naam is "suite"; kunnen we dat niet gewoon
|| zo houden? (uiteindelijk bestaat dat woord ook in het Nederlands, met
|| dezelfde betekenis...)

In dat geval is behouden een optie.

Ik had alleen nog nooit van suite gehoord. Staat het ergens
gedefinieerd? (Is geen vertaalvraag...)

Ciao.                       Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: