[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://dhcp3On Wed, Mar 10, 2004 at 12:36:50PM +0100, Wouter Verhelst wrote:

|| On Tue, Mar 09, 2004 at 10:27:07PM +0100, Vincent Zweije wrote:

|| > || #. Description
|| > || #: ../dhcp3-relay.templates:3
|| > || msgid ""
|| > || "The name or IP address of at least one DHCP server to which DHCP and BOOTP "
|| > || "requests should be relayed must be specified on the command line."
|| > || msgstr "De naam of het IP-adres van tenminste één DHCP server waarnaar DHCP en BOOTP verzoeken doorgestuurd moeten worden, moet op de opdrachtregel ingegeven worden."
|| >
|| > s/server waarnaar/server, waarnaar/
||
|| Hm, dat lijkt me niet. Op mijn gevoel: Het gaat hier over "een DHCP
|| server waarnaar [...] doorgestuurd moeten worden", niet over "een DHCP
|| server". Als je daar een komma gaat plaatsen, dan maak je de link die
|| tussen beide zinsdelen zit zwakker, en krijg je een bijzin die geen
|| sterke link heeft met de rest van de zin ("waarnaar DHCP en BOOTP
|| verzoeken doorgestuurd moeten worden" is geen zin op zichzelf). Maar
|| misschien verzin ik dit alles, en heb je wel gelijk :-)

De zin kwam mij ongebalanceerd over: een heel lang begin, een komma,
en dan nog een heel klein stukje. Met de extra komma wordt het stukje
"waarnaar...worden" een tussenvoeging (interjectie?), dus het kan wel.

Sementisch gezien heb je denk ik gelijk dat het beter met 1 komma is.

Ciao.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: