[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://clamavOn Mon, Feb 23, 2004 at 11:21:29PM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> On Tue, 17 Feb 2004 15:55:59 +0100
> Wouter Verhelst <wouter@grep.be> wrote:
> > > #. Type: select
> > > #. Description
> > > #: ../clamav-daemon.templates.master:167
> > > msgid "Approximately question 13/28."
> > > msgstr "Ongeveer vraag 13/28."
> > [...]
> > > #. Type: string
> > > #. Description
> > > #: ../clamav-daemon.templates.master:173
> > > msgid "Approximately question 14/28."
> > > msgstr "Ongeveer vraag 14/28."
> > [...nog een hoop van die waardeloze dingen...]
> > 
> > Wil je *alstublieft* tegen die mens zeggen dat hij dat variabel kan
> > maken. Wijs hem op debconf-devel(7) in het debconf-doc package, en dan
> > met name het deel over SUBST (db_subst in de shell API). Bedankt :-)
>  
> > > #. Type: select
> > > #. Choices
> > > #: ../clamav-daemon.templates.master:285
> > > msgid "Yes, No"
> > > msgstr "Ja, Nee"
> > 
> > Yuck. Die meent dat, of wat?
> 
> Gedaan, zie bug 233241

En da's al tagged als "pending". Gelukkig, zeg :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: