[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://clamavOn Tue, 17 Feb 2004 15:55:59 +0100
Wouter Verhelst <wouter@grep.be> wrote:


> 
> > #. Type: boolean
> > #. Description
> > #: ../clamav-freshclam.templates.master:83
> > msgid "If you choose <no> here, clamd's database reloads will be
> > notably delayed (it performs this check every 6 hours by default),
> > posing the risk a new virus slips through although your database is
> > up to date." msgstr "Als u hier <nee> kiest zal het herladen van
> > clamd's gegevensbank merkbare vertraging op lopen (clamd checkt dit
> > standaard elke 6 uur). Dit brengt het risico met zich mee dat een
> > nieuw virus er door heen komt terwijl uw database al volledig is
> > bijgewerkt."
> 
> s/er door heen/erdoorheen/
> 
> hoewel ik denk dat iets in de aard van "dat een nieuw virus niet
> gedetecteerd wordt" mooier is.

Mee eens, ik volg misschien de vertaling te nauw ...
  
> > #. Type: select
> > #. Description
> > #: ../clamav-daemon.templates.master:167
> > msgid "Approximately question 13/28."
> > msgstr "Ongeveer vraag 13/28."
> [...]
> > #. Type: string
> > #. Description
> > #: ../clamav-daemon.templates.master:173
> > msgid "Approximately question 14/28."
> > msgstr "Ongeveer vraag 14/28."
> [...nog een hoop van die waardeloze dingen...]
> 
> Wil je *alstublieft* tegen die mens zeggen dat hij dat variabel kan
> maken. Wijs hem op debconf-devel(7) in het debconf-doc package, en dan
> met name het deel over SUBST (db_subst in de shell API). Bedankt :-)
 
> > #. Type: select
> > #. Choices
> > #: ../clamav-daemon.templates.master:285
> > msgid "Yes, No"
> > msgstr "Ja, Nee"
> 
> Yuck. Die meent dat, of wat?

Gedaan, zie bug 233241

grtjs TimReply to: