[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] featureOn Tue, Dec 16, 2003 at 09:14:21PM +0100, Vincent Zweije wrote:
>     Functionaliteit?

Er staat me vaag iets van voor dat ik dat nog ooit ergens gezien heb als
vertaling voor "feature".

Nu, zelfs als dat niet het geval is dekt "functionaliteit" wel mooi de
lading. Ik zou hiervoor kiezen.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: