[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] karakter/schrifttekenOn Sat, Nov 08, 2003 at 05:22:23PM +0100, cobaco wrote:

|| hm, teken is meer algemeen geeft niet aan dat het over schrift gaat (zie
|| onderstaand uittreksel uit de vandale onder), dus het is zowieso een keuze
|| tussen schriftteken en karakter.
||
|| Persoonlijk vindt ik karakter betere klinken (zeker in dingen als karakterset
|| t.o.v schrifttekenset).

Nou, als het dan in de vandale staat dan heb ik al helemaal geen problemen
met karakter. Het leek mij alleen een anglicisme.

Ciao.                               Vincent.

Attachment: pgpa5XCfh4hQZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: