[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://viewcvsOn Mon, Nov 03, 2003 at 11:48:58PM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| On Mon, 3 Nov 2003 22:11:41 +0100
|| zweije@xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:

|| > s/ \\n/\\n/
|| Waar staat de \\n? Ik zie enkel \n.

Dat is'm.

|| > s/n?et/niet/
|| Dat is hier een i met accent (í), ik wilde nadruk leggen op niet.

Oke.

|| > Ik denk dat de woordspeling met "teerbal" verloren gaat.
|| > "tar-archieven" dan maar (ondanks dat dat eigenlijk dubbelop is)?
||
|| We zijn op deze manier wel systematisch alle woordgrapjes/metaforen/etc
|| uit het computerjargon aan het verwijderen. Ik doel op daemon ->
|| achtergronddienst, root- => hoofd-, etc. Vind ik wel een beetje jammer,
|| het wordt een beetje saai zo.

Helaas. Ik houd van een grapje op zijn tijd.

Maar jij bent de vertaler. Ik kan er heus wel mee leven als je "tar-bal"
gebruikt.

Ik heb overigens wel het land aan programma's die grappig proberen te
zijn. Het leuke gaat er na een keer of twee altijd af. Maar in de docs...

Groet.                              Vincent.

Attachment: pgp_pgXUTrOUi.pgp
Description: PGP signature


Reply to: