[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://viewcvsOn Mon, 3 Nov 2003 22:11:41 +0100
zweije@xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:

> || #: ../templates:25
> || msgid ""
> || "This should contain a list of modules in the repository that
> should not be displayed (by default or by explicit path
> specification). This configuration can be a simple list of modules, or
> it can get quite complex:\n"|| " *) The \"!\" can be used before a
> module to explicitly state that it is\n"|| "NOT forbidden.\n"
> || " *) Shell-style \"glob\" expressions may be used. \"*\" will
> match any\n"|| "sequence of zero or more characters, \"?\" will match
> any single character, \"[seq]\" will match any character in seq, and
> \"[!seq]\" will match any character not in seq."|| msgstr ""
> || "Dit dient een lijst van modules te bevatten die niet mogen worden
> weergegeven (zowel standaard als door middel van een expliciet
> opgegeven pad). De instelling kan een simpele lijst van modules zijn
> of het kan behoorlijk ingewikkeld worden;\n"|| " *) Het \"!\" kan
> voor een module geplaatst worden om aan te geven dat\n"|| "   de
> module expliciet NIET verboden is;\n"|| " *) Shell-achtige \"glob\"
> expressies mogen worden gebruikt. \"*\" komt \n"|| "   overeen met
> een serie van nul of meer karakters, \"?\" met een enkel\n"|| "  
> karakter, \"[seq]\" met ??n van de karakters in seq en \"[!seq]\" met
> ??n\n"|| "   van de karakters n?et in seq."
> 
> s/ \\n/\\n/
Waar staat de \\n? Ik zie enkel \n.
> s/n?et/niet/
Dat is hier een i met accent (í), ik wilde nadruk leggen op niet.


> || #. Description
> || #: ../templates:40
> || msgid "Do you allow tarball generation?"
> || msgstr "Staat u het genereren van tar-ballen toe?"
> 
> Ik denk dat de woordspeling met "teerbal" verloren gaat.
> "tar-archieven" dan maar (ondanks dat dat eigenlijk dubbelop is)?

We zijn op deze manier wel systematisch alle woordgrapjes/metaforen/etc
uit het computerjargon aan het verwijderen. Ik doel op daemon ->
achtergronddienst, root- => hoofd-, etc. Vind ik wel een beetje jammer,
het wordt een beetje saai zo.

grtjs TimReply to: