[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dictionaries-commonOp di 14-10-2003, om 19:27 schreef Bas Zoetekouw:
> > > > > Wat is er mis met breken?
> > > >
> > > > Is een anglicisme.
> > > ?? hoe zo ??
> > 
> > Hier althans toch.
> 
> Hier ook hoor.  Een glas breekt, een programma werkt niet goed.

Heh. Ik bedoelde 'hier, in deze context' :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
If you're running Microsoft Windows, either scan your computer on
viruses, or stop wasting my bandwith and remove me from your
addressbook. *now*.

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend


Reply to: