[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ddetectOn Tue, Sep 30, 2003 at 10:27:43PM +0200, Ronald van Engelen wrote:
> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:8
> msgid "No ethernet cards were detected."
> -msgstr "Geen ethernetkaarten gevonden."
> +msgstr "Er zijn geen ethernetkaarten gevonden."

Wat is er mis met de eerste zin? Die is wat compacter, maar nog steeds
duidelijk.

> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:8
> msgid "Make sure the card is firmly seated and try again."
> -msgstr "Controleer of de kaart goed vast zit en probeer het nog eens."
> +msgstr "Controleer of de kaart goed in uw computer geïnstalleerd is en probeer het opnieuw."

Ik vind de vertaling van Bart hier duidelijker, sorry. 'goed
geïnstalleerd' kan ook geïnterpreteerd worden als 'is de software goed
geïnstalleerd'. Bij 'controleer of de kaart goed vast zit' is dat niet
het geval.

> #. Choices
> #: ../ethdetect.templates:13
> msgid "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, other"
> -msgstr "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, overig"
> +msgstr "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, overigen"

'Overigen'?

'overig', of 'overige'. Barts vertaling lijkt me hier correct.

> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:15
> msgid "What module does your ethernet card require?"
> -msgstr "Welke module vereist uw ethernet kaart?"
> +msgstr "Selecteer de juiste module voor uw ethernetkaart."

Mja, maar is er iets grammaticaal mis met Barts vertaling hier?

[...]
> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:22
> #: ../hw-detect.templates:26
> msgid "An error occured while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
> -msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van '${CMD_LINE_PARAM}'"
> +msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de opdracht '${CMD_LINE_PARAM}'"

Neen, dat staat er niet. Er staat 'while running ${CMD_LINE_PARAM}'.
Wanneer er zou staan 'while running the command ${CMD_LINE_PARAM}', dan
heb je gelijk; maar da's niet het geval, en dat woord toevoegen kan tot
gevolg hebben dat de discrepantie die zo ontstaat tussen de engelstalige
versie en de nederlandstalige ooit voor onduidelijkheid zorgt (omdat de
maintainer dezelfde msgstr gaat gebruiken in een context die niets met
een 'commando' te maken heeft).

> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:22
> #: ../hw-detect.templates:26
> msgid "Something must have gone wrong."
> -msgstr "Er iets misgegaan."
> +msgstr "Er is een fout opgetreden bij het detecteren van uw ethernetkaart."

Neen, dat staat er niet. Zie boven.

> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:27
> #: ../hw-detect.templates:18
> msgid "Please enter any additional parameters for module ${MODULE}"
> -msgstr "Gelieve eventuele aanvullende argumenten voor module ${MODULE} in te voeren"
> +msgstr "Wilt u opstart-argumenten voor de module ${MODULE} invoeren?"

Neen, dat staat er niet. Deze keer laat je een woord gewoon vallen. Zie
boven.

[...]
> #. Description
> #: ../ethdetect.templates:36
> msgid "Would you like me to try to detect hardware?"
> -msgstr "Wilt u dat ik probeer om hardware te detecteren?"
> +msgstr "Wilt u dat de hardware in uw computer automatisch gedetecteerd wordt?"

Is er volgens jou iets grammaticaal mis met Barts vertaling?

[...]
> #. Description
> #: ../hw-detect.templates:3
> msgid "Unable to load module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'."
> -msgstr "Kon Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' niet laden."
> +msgstr "De module '${MODULE}' voor het apparaat '${CARDNAME}' kan niet geladen worden."

Neen, dat staat er niet. Zie boven. Los daarvan vind ik het maar een
vreemd idee om een netwerkkaart een 'apparaat' te noemen.

[...]

Ronald, tenzij ik me vergis heb je gewoon alles opnieuw vertaald. Dat je
ergens niet mee akkoord gaat is te begrijpen, maar tenzij je taalkundige
bezwaren hebt tegen een bepaalde zin is er geen enkele reden om het werk
opnieuw te doen. Dan hoeven we niet te reviewen; dan kunnen we gewoon
alle vertalingen drie keer doen en nadien stemmen welke we de beste
vinden.

Versta me niet verkeerd; ik heb er in principe niks op tegen dat je
overenthousiast bent, maar probeer je bij het reviewen te beperken tot
de grammaticale fouten.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: