[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ddetectOp de valreep nog wat wijzigingen. Wederom excuses voor het late
tijdstip, maar ik begin in te lopen.

Samenvatting:
- Consistentie in het beschrijven van modules, apparaten en opdrachten
- Uitgebreidere (en duidelijkere?) titels
- Graag controle op de flink gewijzigde ethdetect.templates:27. Om deze
tekst te verduidelijken en vlotter te laten lopen, heb ik heb hier
gekozen voor een afwijkende tekst t.o.v. de originele Engelse. Ik ben er
echter niet zeker van of de tekst nu (technisch gezien) nog klopt. 

Nog wat [DICO] ideeën:
+ load-time parameters: opstart-argumenten of opstart-parameters
+ (driver) floppy: diskette (met modules)

Gegroet,
Ronald

Op vr 26-09-2003, om 19:20 schreef Vincent Zweije:
> || msgid ""
> || msgstr ""
> || "Project-Id-Version: ddetect 0.40\n"
> || "POT-Creation-Date: 2003-09-15 22:10+0200\n"
> || "PO-Revision-Date: 2003-09-23 13:12+0100\n"
> || "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
> || "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
> || "MIME-Version: 1.0\n"
> || "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
> || "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> || #. Description
> || #: ../hw-detect.templates:3
> || msgid "Unable to load module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'."
> || msgstr "Kon Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' niet laden."
> 
> msgstr "Kon module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' niet laden."
--- ddetect_0.40_nl.po.orig	2003-09-30 19:23:37.000000000 +0200
+++ ddetect_0.40_nl.po	2003-09-30 22:10:24.000000000 +0200
@@ -15,7 +15,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ddetect 0.40\n"
 "POT-Creation-Date: 2003-09-15 22:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-09-23 13:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-30 22:10+0200\n"
 "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
 "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,76 +30,77 @@
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:3
 msgid "Please enter the full path to the module for your ethernet card."
-msgstr "Geef het volledige pad waar de module van uw ethernetkaart staat."
+msgstr "Gelieve de locatie van de module voor uw ethernetkaart in te voeren."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:8
 msgid "No ethernet cards were detected."
-msgstr "Geen ethernetkaarten gevonden."
+msgstr "Er zijn geen ethernetkaarten gevonden."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:8
 msgid "Make sure the card is firmly seated and try again."
-msgstr "Controleer of de kaart goed vast zit en probeer het nog eens."
+msgstr "Controleer of de kaart goed in uw computer geïnstalleerd is en probeer het opnieuw."
 
 #. Choices
 #: ../ethdetect.templates:13
 msgid "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, other"
-msgstr "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, overig"
+msgstr "3c59x, 8139too, e100, mii, natsemi, ne, ne2k-pci, smc-ultra, tulip, via-rhine, wd, winbond-840, overigen"
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:15
 msgid "What module does your ethernet card require?"
-msgstr "Welke module vereist uw ethernet kaart?"
+msgstr "Selecteer de juiste module voor uw ethernetkaart."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:15
 msgid "This is a list of modules that I know about. Choose the module from the list that supports your card. If your card requires a different module, choose 'other' and you will be prompted for the location of that module."
-msgstr "Dit is een lijst van modules die ik ken. Kies de module uit de lijst die uw kaart ondersteunt. Indien uw kaart een andere module nodig heeft, kies dan 'overig' en u zal gevraagd worden naar de locatie van die module."
+msgstr "Selecteer de juiste module voor uw ethernetkaart in onderstaande lijst. Selecteer 'overigen' indien de voor uw ethernetkaart benodigde module niet in deze lijst voorkomt. U dient de locatie van de module dan later in te voeren."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:22
 #: ../hw-detect.templates:26
 msgid "An error occured while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
-msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van '${CMD_LINE_PARAM}'"
+msgstr "Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de opdracht '${CMD_LINE_PARAM}'"
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:22
 #: ../hw-detect.templates:26
 msgid "Something must have gone wrong."
-msgstr "Er iets misgegaan."
+msgstr "Er is een fout opgetreden bij het detecteren van uw ethernetkaart."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:27
 #: ../hw-detect.templates:18
 msgid "Please enter any additional parameters for module ${MODULE}"
-msgstr "Gelieve eventuele aanvullende argumenten voor module ${MODULE} in te voeren"
+msgstr "Wilt u opstart-argumenten voor de module ${MODULE} invoeren?"
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:27
 #: ../hw-detect.templates:18
+#, fuzzy
 msgid "Some modules accept load-time parameters to customize their operation. These parameters are often I/O port and IRQ numbers that vary from machine to machine and cannot be determined from the hardware. An example string looks something like \"IRQ=7 IO=0x220\""
-msgstr "Sommige modules aanvaarden laad-argumenten waarmee je hun werking kunt aanpassen. Deze argumenten geven vaak de I/O poort en IRQ getallen die van machine tot machine verschillen en niet hardwarematig bepaald kunnen worden. Een voorbeeld van zo'n regel ziet er uit als \"IRQ=7 IO=0x220\""
+msgstr "Indien de opstart-argumenten (zoals de IO-poort en het IRQ-adres) voor een module niet automatisch gedetecteerd worden, kunt u ze hier specificeren. Opstart-argumenten dient u als in het volgende voorbeeld in te voeren: \"IRQ=7 IO=0x220\"."
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:36
 msgid "Would you like me to try to detect hardware?"
-msgstr "Wilt u dat ik probeer om hardware te detecteren?"
+msgstr "Wilt u dat de hardware in uw computer automatisch gedetecteerd wordt?"
 
 #. Description
 #: ../ethdetect.templates:36
 msgid "I can automatically detect some hardware. If you don't use automatic detection, you will be prompted to identify your hardware."
-msgstr "Ik kan een deel van uw hardware automatisch herkennen. Indien u de automatische herkenning niet gebruikt, zult u gevraagd worden om uw hardware te identificeren."
+msgstr "Sommige hardware-apparaten kunnen automatisch gedetecteerd en ingesteld worden. Indien u hiervan geen gebruik wilt maken, dient u de instellingen later handmatig in te voeren."
 
 #. Description
 #: ../hw-detect.templates:3
 msgid "Unable to load module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'."
-msgstr "Kon Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' niet laden."
+msgstr "De module '${MODULE}' voor het apparaat '${CARDNAME}' kan niet geladen worden."
 
 #. Description
 #: ../hw-detect.templates:3
 msgid "The '${MODULE}' module required for '${CARDNAME}' is missing. If you want it loaded, you will need to load more kernel modules from a driver floppy."
-msgstr "De module '${MODULE}' vereist voor '${CARDNAME}' is afwezig. Indien u de module geladen wilt, zult u aanvullende kernel-modules moeten laden via een stuurprogramma-floppy."
+msgstr "De module '${MODULE}' die vereist is voor het apparaat '${CARDNAME}' kan niet gevonden worden. Indien u deze module toch wilt laden, heeft u een aanvullende diskette met kernel-modules nodig."
 
 #. Description
 #: ../hw-detect.templates:10
@@ -109,5 +110,5 @@
 #. Description
 #: ../hw-detect.templates:14
 msgid "Detected module '${MODULE}' for '${CARDNAME}'"
-msgstr "Module '${MODULE}' voor '${CARDNAME}' is gedetecteerd."
+msgstr "De module '${MODULE}' voor het apparaat '${CARDNAME}' is gedetecteerd."
 

Reply to: