[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VertalingOn Tue, Sep 24, 2002 at 07:05:56PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> > ik ben nogal gnu/linux newbie, maar is er een manier om te weten of de
> > vertaling al bestaat in het nederlands ?
> 
> Die staat dan in datzelfde bestand, met headers à la 'Description-nl:'
> en dergelijke.

Correctie. Ze staat weliswaar in hetzelfde bestand, maar alleen als de
maintainer die vertaling reeds opgenomen heeft. Wanneer dat niet het
geval is (i.e., wanneer die vertaling wel reeds bestaat en ingezonden
is, maar niet opgenomen is in het pakket), dan moet je in het BTS
kijken; ga in dat geval met je browser naar
http://bugs.debian.org/pakketnaam -- in ons voorbeeld dus
http://bugs.debian.org/ssh -- en kijk of er wishlist-bugs zijn met
Nederlandstalige debconf-templates.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"

Attachment: pgpZSAgjQKl8A.pgp
Description: PGP signature


Reply to: