[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VertalingGrmbl. Had ik die mail niet naar de ml gestuurd? Dat was nochthans wel
de bedoeling; Bij deze...

On Tue, Sep 24, 2002 at 01:38:21PM +0200, Bart wrote:
> Wouter Verhelst heeft geschreven:
> | On Mon, Sep 23, 2002 at 09:20:05PM +0200, Bart wrote:
> |
> |>Kan iemand me opweg helpen hoe je aan vertalingen werkt binnen debian ?
> |>ik wel wel nu en dan iets vertalen.
> |
> |
> | Onder het motto 'Verdeel en heers'...
> |
> | Er zijn verschillende dingen die vertaald kunnen/mogen/moeten worden.
> | Kies de methode en/of het onderwerp dat je het meeste interesseert:
> |
> | - De website: Wordt via een CVS-systeem gedaan, in de zgn. 'wml' taal.
> |  De HTML voor de website wordt uit die wml gegenereerd. Als die je
> |  interesseert: zie http://www.debian.org/devel/website/ voor details.
> |  (ik ken deze details niet, anders zou ik ze je geven ;-)
> | - Bootfloppies, ofte de installatie-interface: ben ik een tijdje geleden
> |  mee begonnen, maar ligt nu zowat stil. Er moeten nog een paar
> |  text-only bestanden vertaald worden, en er moet iets gebeuren met een
> |  xml-bestand om de vertaling ook daadwerkelijk te laten functioneren,
> |  maar voor de rest...
> |  Je vindt de bootfloppies ook via CVS; doe
> |
> |   cvs -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot login
> |
> |  gevolgd door
> |
> |   cvs -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot co boot-floppies
> |
> | Voor beide bovenstaande systemen moet je na de boel te vertalen, aan een
> | Debian Developer vragen om de geüpdate vertalingen op te nemen, omdat
> | alleen DDs toegang hebben tot Debian CVS, voor zover ik weet. Dat geldt
> | niet voor de volgende mogelijkheden:
> |
> | - Debconf-templates: de dingen die je soms krijgt als je een package
> |  installeert. Systeem hier is dat je het template uit het pakket haalt
> |  (die vind je als /var/lib/dpkg/info/<pakketnaam>.templates,
> |  bijvoorbeeld /var/lib/dpkg/info/ssh.templates voor het pakket ssh). Je
> |  zet die in een andere directory, voert 'debconf-getlang nl ssh.templates'
> |  uit, en je begint het nieuwe bestand te vertalen. Wanneer de vertaling
> |  klaar is, stuur je het op als een wishlist-bug naar het pakket dat je
> |  vertaald hebt, met een woordje uitleg.
> 
> dit spreekt me wel aan.
> 
> ik ben nogal gnu/linux newbie, maar is er een manier om te weten of de
> vertaling al bestaat in het nederlands ?

Die staat dan in datzelfde bestand, met headers à la 'Description-nl:'
en dergelijke.

> | - Pakketbeschrijvingen: via het DDTP, het Debian Description Translation
> |  Project. Dit is een systeem waarbij je een mailtje stuurt naar een
> |  emailadres met een vraag in de aard van 'Stuur mij 3 beschrijvingen
> |  door'. Je krijgt dan een mailt met het gevraagde, volgt de instructies
> |  op, en stuurt het mailtje terug met het vertaalde gegeven.
> | - En verder kan je uiteraard nog altijd 'gewone', niet Debian-specifieke
> |  vertalingen doen... er zijn heel wat programma's die 'gettext'
> |  gebruiken, een systeem om vertalingen makkelijk te maken. Je
> |  downloadt de source van het programma, zoekt naar bestanden met een
> |  extensie 'pot', kopiëert die naar 'nl.po', en je vertaalt alle 'msgid'
> |  strings in de 'msgstr' velden. Die vertaalde nl.po-bestanden kan je
> |  dan ook weer opsturen als wishlist-bugs.
> |
> | Keuze, en werk, te over, zou ik zo zeggen. Veel plezier!

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
 -- From the movie "Antitrust"

Attachment: pgp_5DelHwjb8.pgp
Description: PGP signature


Reply to: