[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kickassOn Thursday 16 May 2002 14:22, Wouter Verhelst wrote:
> Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
> nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
> zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?

Vertaling www.d.o leeft ook nog...

Egon


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: