[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kickass-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?

- -- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.7 (GNU/Linux)
Comment: Made with pgp4pine 1.75-6

iD8DBQE846SmWgZ1HEtaPf0RAg1cAJ99iFwPlXvV0o1/YMYwuJrjBpT0+QCeNnKa
nsW9hSBQdkLHqv7bjCwhMSU=
=1WKU
-----END PGP SIGNATURE------- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: