[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kickassOn Sun, 19 May 2002, Egon Willighagen wrote:

> On Thursday 16 May 2002 14:22, Wouter Verhelst wrote:
> > Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
> > nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
> > zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?
> 
> Vertaling www.d.o leeft ook nog...

Uh, ja. Wist ik. Sorry, Egon ;-)

Anyhow, mijn punt was dat er weinig gebeurde, niet dat er niks gebeurde...

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: