[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kickassOn 16 May 2002, Mark Janssen wrote:
> On Thu, 2002-05-16 at 14:22, Wouter Verhelst wrote:
> > Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
> > nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
> > zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?
> 
> Eens in de zoveel maanden komt er weer een mailtje zoals deze langs, en
> dan ontstaat er weer voor een korte tijd enige communicatie op deze
> list. Verder is het nederlandstalige i18n effort zeer rustig. De meeste
> mensen (mijzelf incluus) gebruiken toch liever engels.

... hetgeen niet wil zeggen dat er dan maar geen Nederlandstalige
vertalingen van Debian-specifieke teksten moet zijn. Ik weet dat de
KDE-vertalingen vrij uitgebreid afgewerkt zijn, en dat staat mooi. Dat er
dan applicaties en bootfloppies zijn die niet vertaald worden, da's
minder.

Ik denk dat het probleem zit in het feit dat huidige vertalingsprojecten
te fel gedecentraliseerd zijn. KDE heeft een goed draaiend Nederlands
vertalingsproject, er zit een groep mensen achter nl.linux.org, er zijn
een aantal mensen bezig met het DDTP, en hier en daar zie ik debconf ook
nederlandstalige zaken tonen.

Los van dat alles heb je ook nog mensen die ad-hoc .po-files aanmaken, en
er nadien nooit meer naar kijken.

Zulke zaken werken goed voor grotere taalgroepen als de Frans-, Duits- of
Spaanstaligen, maar voor ons kleine Nederlandstaligen wordt het moeilijk
om de waterval van te vertalen werken bij te houden.

Hmmmm...

/me begint te overdenken dat het DDTP misschien een paar wijzigingen kan
gebruiken...

> Ik zou het al mooi vinden als er een en_INT@euro locale zou komen, of
> iets in die sfeer. (English met international chars en euro dus).

Dat zou inderdaad een goede zaak zijn, niet alleen voor Nederlandstaligen,
maar ook voor andere mensen die liever Engelstalige berichten zien.

> Voor zover ik weet is slechts een zeer klein deel van de translations
> vertaald naar het nederlands, en de man-pages zijn ook verre van
> compleet (en correct).

Die manpages die vertaald zijn, zijn vooral manpages over system calls
e.d., manpages die zo weinig gewijzigd worden dat ze nog wel accuraat
zijn.

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: