[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kickassOn Thu, 2002-05-16 at 14:22, Wouter Verhelst wrote:
> Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
> nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
> zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?

Eens in de zoveel maanden komt er weer een mailtje zoals deze langs, en
dan ontstaat er weer voor een korte tijd enige communicatie op deze
list. Verder is het nederlandstalige i18n effort zeer rustig. De meeste
mensen (mijzelf incluus) gebruiken toch liever engels.

Ik zou het al mooi vinden als er een en_INT@euro locale zou komen, of
iets in die sfeer. (English met international chars en euro dus).

Voor zover ik weet is slechts een zeer klein deel van de translations
vertaald naar het nederlands, en de man-pages zijn ook verre van
compleet (en correct).

-- 
Mark Janssen -- maniac(at)maniac.nl -- GnuPG Key Id: 357D2178
Unix / Linux, Open-Source and Internet Consultant @ SyConOS IT
Maniac.nl Unix-God.Net|Org MarkJanssen.org|nl SyConOS.com|nl


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: