[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lijst dood? (was: Re: kickass)Hoi,

On Thu, May 16, 2002 at 02:22:43PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> 
> Het lijkt er op dat deze lijst nogal dood is, voor het ogenblik. Zijn er
> nog vertalingen naar het Nederlands actief bezig, of reflecteert het dood
> zijn van de lijst de status van die vertaalprojecten?

vertaling@nl.linux.org is minder dood, zie
http://mail.nl.linux.org/vertaling/ .  Maar dat is niet een specifieke
Debian lijst.

Groeten,

Joost

Attachment: pgpsQmLFSW2zt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: