[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: werk aan de site?In article <[🔎] 00111809354800.00727@catv6142>,
Egon Willighagen  <egonw@subdimension.com> wrote:
>CVS account: :pserver:dutch@cvs.debian.org:/cvs/webwml
>login is dus dutch.... pwd is "qui0Queboolingoo"

Dan zou ik dat password *nu* veranderen - dit is een publieke list,
en de hele wereld weet het nu. Bij Cistron is deze list bijvoorbeeld
leesbaar als nieuwsgroep lists.debian.l10n-dutch

Voor je het weet defaced een Slackware fan de Nederlandse debian pagina's..

Ik zal ook een mailtje sturen naar James Treacy ..

Mike.Reply to: