[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: werk aan de site?On Friday 17 November 2000 19:14, Casper Gielen wrote:
> Nee, ik ben verder ook nog geen Maintainer.

CVS account: :pserver:dutch@cvs.debian.org:/cvs/webwml

login is dus dutch.... pwd is "qui0Queboolingoo"

Ik ben ook geen maintainer

> > - serieus: ik denk dat de pagina's direct achter de rode menu balk (met
> > blauwe knoppen) het belangrijkste zijn
>
> Daar zal ik dan maar beginnen

Oke.

Egon

-- 
Hi! I'm a .signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread
 If you dont know what ~/.signature means , don't get your panties in a
               knot, you already have a PoLDeRoDel virus.!Reply to: