[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#856724: [INTL:da] Danish translation of the template apt-listbugsMorten Bo Johansen <mbj@mbjnet.dk> skrev:

> - alvorsgrad (singular)
> - alvorsgrader (plural)

I forgot to add:

- alvorsgraden (definite form, singular)
- alvorsgraderne (definite form, plural

 Morten
 


Reply to: