[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Debian] debian-installer [sublevel 2] [22]Tak igen for kommentarer. Meget gode :-)

vh Mads

2009/3/29 Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hej Mads,

Hermed mine kommentarer.

/Per

Mads Bille Lundby wrote:
> For baggrundsinfo, se mailen "[Debian] debian-installer [sublevel 1]
> [7]"
>
>
> # translation of debian-installer_packages_po_sublevel2_da.po to
>  # Danish messages for debian-installer.
>  # This file is distributed under the same license as debian-installer.
> +# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com
> <mailto:lundbymads@gmail.com>>, 2009.
>  # Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk
> <mailto:debian@jespernyerup.dk>>, 2008.
>  # Henrik Christian Grove <debian@3001.dk <mailto:debian@3001.dk>>,
> 2008.
>  # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk <mailto:sparre@nbi.dk>>, 2008.
>  # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com
> <mailto:claus.hindsgaul@gmail.com>>, 2004-2007.
>  # Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
>  # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk <mailto:sparre@nbi.dk>>, 2008.
> -#
> -#
> +#
> +#
>  msgid ""
>  msgstr ""
>  "Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel2_da\n"
>  "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
???
>  "POT-Creation-Date: 2009-03-17 22:51+0000\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-09-18 20:18+0200\n"
> -"Last-Translator: \n"
> -"Language-Team:  <en@li.org <mailto:en@li.org>>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2009-03-29 20:36+0200\n"
> +"Last-Translator: Mads Lundby <lundbymads@gmail.com
> <mailto:lundbymads@gmail.com>>\n"
> +"Language-Team: Danish\n"
+e-postadresse
Den tilføjer jeg ikke, da der ikke er angivet e-postadresse i de andre filer. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal bruge debians e-postadresse eller danskgruppens.

>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
> -"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
> +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
>
>  #. Type: error
>  #. Description
>  #. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
>  #. :sl2:
>  #: ../cdrom-detect.templates:11001
>  msgid "Error reading Release file"
> -msgstr "Fejl under læsning af filen »Release«"
> +msgstr "Fejl under læsning af filen \"Release\""
ved
rettet


>  #. Type: boolean
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../partman-partitioning.templates:25001
>  msgid "However, if you are sure that your BIOS does not have this
> problem, or if you are using a custom boot manager that pays
> attention to bootable logical partitions, then setting this flag may
> make sense."
> -msgstr ""
> -"Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem, eller
> hvis du "
> -"bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på logiske
> partitioner "
> -"med »bootable«-flaget sat, så giver det mening at sætte det."
> +msgstr "Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem,
> eller hvis du bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på
..program, de...
rettet

> logiske partitioner med \"bootable\"-flaget sat, så giver det mening
> at sætte det."
flaget eller dette flag.
rettet til dette flag

>
> #. Type: error
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../partman-target.templates:4001
>  msgid "Two file systems are assigned the same label (${LABEL}):
> ${PART1} and ${PART2}. Since file system labels are usually used as
> unique identifiers, this is likely to cause reliability problems later."
> -msgstr ""
> +msgstr "To filsystemer er blevet angivet med det samme mærkat
> (${LABEL}): ${PART1} og ${PART2}. Da filsystemers mærkater normalt
> bruges som unikke identifikatorer, kan dette skabe problemer med
> driftsikkerheden på et senere tidspunkt."
evt. entydige 
ikke rettet


>   #. Type: boolean
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../clock-setup.templates:5001
>  msgid "The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the
> system's clock. The installation process works best with a correctly
> set clock."
> -msgstr ""
> -"»Network Time Protocol« (NTP) kan bruges til at stille systemets ur. "
> -"Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt stillet ur."
> +msgstr "\"Network Time Protocol\" (NTP) kan bruges til at stille
> systemets ur. Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt
> stillet ur."
indstillet ur
rettet

>   #. Type: boolean
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../clock-setup.templates:9001
>  msgid "Setting the hardware clock is taking longer than expected.
> The 'hwclock' program used to set the clock may have problems
> talking to the hardware clock."
> -msgstr ""
> -"Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret.
> Programmet "
> -"»hwclock« har måske problemer med at snakke med hardware-uret."
> +msgstr "Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret.
> Programmet \"hwclock\" har måske problemer med at snakke med

sætte - indstille
rettet

> hardware-uret."
>
>  #. Type: boolean
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../clock-setup.templates:9001
>  msgid "If you choose to not wait for hwclock to finish setting the
> clock, this system's clock may not be set correctly."
> -msgstr ""
> -"Hvis du vælger ikke at vente på at »hwclock« bliver færdig med at
> stille "
> -"uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå rigtigt."
> +msgstr "Hvis du vælger ikke at vente på at \"hwclock\" bliver
> færdig med at stille uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå
> rigtigt."
indstille
ikke vil blive indstillet korrekt.
>
>  #. Type: error
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
>  msgid "The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its
> updates will not be made available to you at this time. You should
> investigate this later."
> -msgstr ""
> -"Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer er
> ikke til "
> -"rådighed for dig lige nu.  Du bør undersøge dette senere."
> +msgstr "Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer
> er ikke til rådighed for dig lige nu. Du bør undersøge dette senere."

Programarkivet ??
Ja, rettet her og andre steder

utilgængeligt
rettet

>
>  #. Type: error
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
>  msgid "Commented out entries for ${HOST} have been added to the
> /etc/apt/sources.list file."
> -msgstr ""
> -"Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen
> »/etc/apt/sources."
> -"list«."
> +msgstr "Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen
> \"/etc/apt/sources.list\"."
tilføjet
rettet

>
>  #. Type: multiselect
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
>  msgid "Security updates help to keep your system secured against
> attacks. Enabling this service is strongly recommended."
> -msgstr ""
> -"Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod angreb.
> Det "
> -"anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."
> +msgstr "Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod
> angreb. Det anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."
>
slå til
ikke rettet


> #. Type: boolean
>  #. Description
>  #. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
>  #. :sl2:
>  #: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
>  msgid "Some additional software is available in packaged form. This
> software is free and, though it is not a part of the main
> distribution, standard package management tools can be used to
> install it."
> -msgstr ""
> -"Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er gratis,
> og  selvom "
> -"de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de almindelige "
> -"pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."
> +msgstr "Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er
> gratis, og selvom de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de
Jeg er ikke sikker på der menes gratis men fri software.
Jeg tror du har har ret. Jeg retter til "Disse programmer er fri software, "
 


> almindelige pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."
>
>
>  #. Type: select
>  #. Description
>  #. :sl2:
>  #: ../rescue-mode.templates:3002
>  msgid "If you choose not to use a root file system, you will be
> given a reduced choice of operations that can be performed without
> one. This may be useful if you need to correct a partitioning problem."
> -msgstr ""
> +msgstr "Hvis du vælger ikke at bruge et root-filsystem, vil du få
> tildelt et begrænset antal handlinger, som kan udføres uden et
> root-filsystem. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for at rette
> et partitioneringsproblem."
>
>

>
>  Messages that did not need clean up: Changed: 3
>                                     : Fyzzy  : 3
>  Messages that was cleaned up       : Changed: 14
>                                     : Fyzzy  : 2
>                                              :
> ---------------------------------
>                                       Total  : 22
>
===============================================================================
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iEYEARECAAYFAknPxmEACgkQ2y9v5yQlyH0FJgCff0CkMhbWOyv+hsvEF8PYumNM
2gQAni8KqtcNklkDm88JRoijrNYVtJ8d
=yw8G
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: