[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dansk Debian-ordlisteHej,

* Kaare Olsen <kaare@nightcall.dk> [2003-03-13 21:30:25]:
> http://www.dk.debian.org/international/Danish/ordliste

Det ser godt ud. Måske bør et link tilføjes i den (danske) guide som
ddts sender ud?

  - Morten.

-- 
http://mbrix.dk/Reply to: