[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: hit the debconf translation: finishing packages...]Som jeg bemærkede i mit sidste indlæg, syntes jeg at ddts selv skulle
prioritere skabeloner i pakker, der kun manglede denne ene skabelon i
stedet for at vi, oversætterne, aktivt skulle bede om dem.

Af nedenstående kan I se at der arbejdes på dette. Så skal vi ikke bare
lade listen være? Hvis der er nogen der har lyst til at pille
næsten-færdige pakker ud, som de selv synes er vigtige at få med nu,
skal de være velkomne til at SGET'e dem.

Claus

-----Videresendt besked-----

From: Michael Bramer <grisu@debian.org>
To: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>
Cc: ddts coords <coors@ddtp.debian.org>
Subject: Re: hit the debconf translation: finishing packages...
Date: 14 Mar 2003 11:05:29 +0100

[...]
On Fri, Mar 14, 2003 at 09:47:57AM +0100, Claus Hindsgaul wrote:
> Would it be possible instedd to give "single missing translations" a
> better priority when people ask for fresh debconf for translation?

yes, and I am already some someting in this way...

[...]
-- 
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>Reply to: