[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pravidlo pro mnozne cislo -- Re: Bug#761480: [l10n] Updated Czech translation of apt-listbugsZdravím,
myslel jsem si, že použití množného čísla je trochu složitější
1) 1. pád jenotného pro 1 kus a pro každý počet končící jedničkou kromě těch končících jedenáctkou (jeden kus, 51 kus, ale 311 kusů) 2) 1. pád množného pro 2-4 kusy a pro každý končící dvojkou, trojkou nebo čtyřkou, kromě těch končících dvanáctkou, třináctkou nebo čtrnáctkou (čtyři kusy, ale 214 kusů)
3) 2. pád množného pro ostatní případy

Plural rule by tak mělo být něco ve smyslu:
(n%10==1 && n!=11) ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4 && (n<10 || n>20)) ? 1 : 2
Ale jeste slozitejsi o 11, 12, 13 a 14 nad kazdou stovkou.

Nedaří se mi to teď nikde najít, opraví či poučí mě někdo? Nebo mám pravdu a pro šablony se to zjednodušuje?

Diky
Daniel Kavan


On 09/30/2014 07:27 AM, MARVINS, s.r.o. wrote:

Correct Czech plural rule is (pleas check it in .po file):

nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

so 1 is unique and numeral can be omitted.
Reply to: