[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lsh-utils 2.0.4-dfsg-11: Please update debconf PO translation for the package lsh-utilsHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
lsh-utils. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against lsh-utils.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 18 Sep 2012 11:34:16 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lsh-utils 2.0.1-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lsh-utils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-09 11:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-29 23:35+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
msgid "lsh server port:"
msgstr "Číslo portu lsh serveru:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The default port for lshd is 22. If you would like lshd to run on a "
#| "different port, please specify the alternative port here. If you specify "
#| "22, you will need to manually disable any other ssh servers you have "
#| "running on port 22, other than OpenSSH (from the `openssh-server' "
#| "package). OpenSSH will be automatically disabled, if you choose 22 here."
msgid ""
"The default port for lshd is 22. If lshd should run on a different port, "
"please specify the alternative port here. If you specify 22, you will need "
"to manually disable any other SSH servers running on port 22, other than "
"OpenSSH (from the package openssh-server), which will be disabled "
"automatically if you choose 22 here."
msgstr ""
"Výchozí číslo portu pro lshd je 22. Pokud si přejete spustit lshd na jiném "
"portu, určete zde prosím jeho číslo. Pokud zadáte 22, budete muset ručně "
"vypnout všechny ssh servery, které běží na tomto portu, kromě OpenSSH "
"(součást balíčku `openssh-server'), které se zakáže automaticky."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
msgid "Enable the sftp subsystem?"
msgstr "Povolit podsystém sftp?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL sftp support now."
msgid ""
"Please choose whether you want to use the EXPERIMENTAL lsh SFTP support."
msgstr ""
"Rozhodněte se prosím, zda nyní chcete zapnout EXPERIMENTÁLNÍ podporu sftp."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you want to use sftp with lsh, you will need this subsystem. Please "
#| "bear in mind, that it's still experimental. Therefore the default is "
#| "disabled but can be enabled now or later by manually changing /etc/"
#| "default/lsh-server."
msgid ""
"Since it is experimental, the default is for it to be disabled, but it can "
"be enabled now or later by manually changing /etc/default/lsh-server."
msgstr ""
"Přejete-li si používat sftp spolu s lsh, potřebujete tento podsystém. Mějte "
"prosím na paměti, že je ještě experimentální. Z tohoto důvodu je standardně "
"vypnut, ale nyní ho můžete povolit. Zapnout jej můžete také později pomocí "
"úpravy souboru /etc/default/lsh-server."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid "Remove host key on purge?"
msgstr "Smazat klíč hostitele při odstranění balíčku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"When this package is installed, a host key is generated to authenticate your "
"host."
msgstr ""
"Při instalaci balíčku je vytvořen klíč sloužící k ověření pravosti vašeho "
"počítače."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:4001
msgid ""
"Please choose whether you want to purge the host key when the package is "
"removed."
msgstr ""
"Rozhodněte se prosím, zda si při odstranění balíčku přejete smazat také "
"tento klíč."

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:5001
msgid "Additional arguments to pass to lshd:"
msgstr ""

Reply to: