[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

jffnms 0.9.3-3: Please update debconf PO translation for the package jffnmsHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
jffnms. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against jffnms.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 18 Sep 2012 11:28:53 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jffnms 0.8.3dfsg.1-5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: jffnms@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-05 08:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-07 12:51+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "jffnms user already exists"
msgstr "Uživatel jffnms již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS user but there "
#| "was already a user of that name so it has aborted installation. Please "
#| "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgid ""
"The installation has been aborted because there is already a user with the "
"name \"jffnms\". See /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."
msgstr ""
"Předinstalační skript JFFNMS zkusil vytvořit uživatele JFFNMS, ale uživatel "
"tohoto jména již existuje, takže ruším instalaci. Pro více informací si "
"prosím přečtěte /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "jffnms group already exists"
msgstr "Skupina jffnms již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS user but there "
#| "was already a user of that name so it has aborted installation. Please "
#| "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
msgid ""
"The installation has been aborted because there is already a user group with "
"the name \"jffnms\". See /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."
msgstr ""
"Předinstalační skript JFFNMS zkusil vytvořit uživatele JFFNMS, ale uživatel "
"tohoto jména již existuje, takže ruším instalaci. Pro více informací si "
"prosím přečtěte /usr/share/doc/jffnms/README.Debian."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Days until log files are compressed:"
msgstr "Počet dní do komprese souborů s logem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter how many days do you want to keep of uncompressed JFFNMS log files. "
#| "The recommended and default value is 2 days. Setting this value to lower "
#| "than 2 may cause problems. It also doesn't make sense to make this number "
#| "bigger than the number of days until log files deleted."
msgid ""
"Please choose how many days of uncompressed JFFNMS log files should be kept. "
"The recommended value is two days. Reducing this value may cause problems, "
"and it doesn't make sense for it to be higher than the number of days before "
"log files are deleted."
msgstr ""
"Kolik dní si přejete uchovávat soubory s logem JFFNMS nezabalené? Doporučená "
"výchozí hodnota je 2 dny. Nastavení této hodnoty na nižší než 2 může "
"způsobit problémy. Také příliš nedává smysl nastavit tuto hodnotu na vyšší "
"číslo, než je počet dnů kdy budou logy smazány."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Days until log files are deleted:"
msgstr "Počet dní do smazání souborů s logem:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Enter how many days of log files, compressed or not, do you want to keep. "
#| "The default is 7 days of logs. It doesn't make any sense to set this "
#| "lower than the number of days of uncompressed files, as the cron job will "
#| "compress the files and then delete them in the same run."
msgid ""
"Please choose how many days of log files (compressed or not) should be kept. "
"The recommended value is seven days. It doesn't make sense to set this lower "
"than the number of days of uncompressed files, as the cron job will compress "
"the files and then delete them in the same run."
msgstr ""
"Kolik dní se mají uchovávat soubory s logy (ať už komprimované nebo ne)? "
"Výchozí hodnota je 7 dní. Také příliš nedává smysl nastavit tuto hodnotu na "
"méně než je počet dnů nekomprimovaných souborů, protože cron je zkomprimuje "
"a následně v tom samém běhu smaže."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "abort"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid "Error installing database for jffnms:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
"any help, this was the error encountered:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"At this point, you have the option to retry or abort the operation. If you "
"choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration questions "
"once more and another attempt will be made at performing the operation. "
"\"retry (skip questions)\" will immediately attempt the operation again, "
"skipping all questions. If you choose \"abort\", the operation will fail and "
"you will need to downgrade, reinstall, reconfigure this package, or "
"otherwise manually intervene to continue using it."
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "The preinstall script for JFFNMS tried to create a JFFNMS group but there "
#~ "was already a group of that name so it has aborted installation. Please "
#~ "read /usr/share/doc/jffnms/README.Debian for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Předinstalační skript JFFNMS zkusil vytvořit skupinu JFFNMS, ale skupina "
#~ "tohoto jména již existuje, takže ruším instalaci. Pro více informací si "
#~ "prosím přečtěte usr/share/doc/jffnms/README.Debian."

#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"

#~ msgid "7"
#~ msgstr "7"

#~ msgid "Apache, Apache-SSL, Both, None"
#~ msgstr "Apache, Apache-SSL, Oba, Žádný"

#~ msgid "Automatically configure apache for JFFNMS?"
#~ msgstr "Nastavit apache pro použití JFFNMS automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "JFFNMS requires a few things to be set up in your web server "
#~ "configuration in order for the front end to function properly."
#~ msgstr ""
#~ "Aby webové rozhraní JFFNMS fugnovalo správně, je nutné nastavit několik "
#~ "věcí v konfiguraci webového serveru."

#~ msgid ""
#~ "The Debian packaged version can usually automatically configure apache by "
#~ "editing /etc/APACHE-SERVER/httpd.conf. Would you like me to do this? Say "
#~ "no if you aren't running apache or you would prefer to set up the web "
#~ "server yourself. If you say yes here, all configuration changes will also "
#~ "be removed when the packages is purged. Do not edit the configuration by "
#~ "hand, but instead make a copy of it, and remove the trailing header and "
#~ "footer, as everything between them will be automatically updated on "
#~ "package updates."
#~ msgstr ""
#~ "Verze zabalená v Debianu může obvykle nastavit apache automaticky "
#~ "úpravou /etc/APACHE-SERVER/httpd.conf. Přejete si to provést? Odpovězte "
#~ "ne, pokud nepoužíváte apache, nebo upřednostňujete nastavení webového "
#~ "serveru ručně. Pokud odpovíte kladně, pak budou všechny změny konfigurace "
#~ "také smazány při odstranění balíčku. Neupravujte konfigurační soubor "
#~ "ručně, ale vytvořte jeho kopii a odstraňte horní a dolní záhlaví textu, "
#~ "protože vše mezi budeautomaticky aktualizováno při aktualizacích balíčku."

#~ msgid ""
#~ "Since there is no special Apache2-SSL, 'both' means Apache and Apache-SSL."
#~ msgstr ""
#~ "Protože tu není speciální možnost Apache2-SSL, 'oba' znamená Apache a "
#~ "Apache-SSL."

#~ msgid "Upgrade the JFFNMS Database Automatically?"
#~ msgstr "Aktualizovat databázi JFFNMS automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "dpkg can automatically upgrade the JFFNMS database for you. If you have "
#~ "not touched the system tables, such as adding new pollers or backends, "
#~ "then it should be ok."
#~ msgstr ""
#~ "dpkg může automaticky aktualizovat databázi JFFNMS za vás. Pokud jste "
#~ "neupravovali systémové tabulky, jako je přidávání nových pollerů nebo "
#~ "backendů, pak by vše mělo být v pořádku."

#~ msgid ""
#~ "If you choose not to have the database automatically get updated, you "
#~ "will need to do it yourself. Check the files at /usr/share/jffnms/sql/"
#~ "upgrade to see what needs to be changed."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud si nepřejete mít databázi automaticky aktualizovanou, pak to budete "
#~ "muset provádět ručně. Projděte si soubory v /usr/share/jffnms/sql/"
#~ "upgrade, abyste věděli co vše je třeba změnit."

#~ msgid "Cannot upgrade database"
#~ msgstr "Nemohu aktualizovat databázi"

#~ msgid ""
#~ " I am unable to automatically upgrade the database because you are\n"
#~ "upgrading\n"
#~ " from a version of JFFNMS that I do not understand."
#~ msgstr ""
#~ " Nemohu provést automatickou aktualizaci databáze, protože\n"
#~ " aktualizujete z takové verze JFFNMS, které nerozumím."

#~ msgid "Create JFFNMS database"
#~ msgstr "Vytvořit databázi JFFNMS"

#~ msgid ""
#~ "The installation scripts can automatically create and populate the "
#~ "database that JFFNMS uses."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript může automaticky vytvořit a naplnit databázi, kterou "
#~ "JFFNMS používá."

#~ msgid "Type of Database for JFFNMS"
#~ msgstr "Druh databáze JFFNMS"

#~ msgid ""
#~ " JFFNMS can work with either MySQL or Postgresql. It has been tested "
#~ "more\n"
#~ " with MySQL. Please choose which one you want to use."
#~ msgstr ""
#~ " JFFNMS může pracovat buď s MySQL nebo Postgresql. Více byl testován s\n"
#~ " MySQL. Zvolte prosím, kterou databázi použít."

#~ msgid "Database server hostname"
#~ msgstr "Jméno počítače s databázovým serverem"

#~ msgid " Please enter the hostname of the database server host."
#~ msgstr "Zadejte prosím hostitelský název počítače databázového serveru."

#~ msgid "Name of the JFFNMS Database"
#~ msgstr "Jméno databáze JFFNMS"

#, fuzzy
#~ msgid "This is the name of the database that will be created for JFFNMS."
#~ msgstr "Toto je jméno databáze vytvořené pro JFFNMS."

#~ msgid "Database Administrator username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno administrátora databáze"

#~ msgid ""
#~ " Please enter the username of the database administrator. This user "
#~ "needs\n"
#~ " to have permissions to create and drop other database users and "
#~ "databases."
#~ msgstr ""
#~ " Zadejte prosím uživatelské jméno administrátora databáze. Tento "
#~ "uživatel\n"
#~ " potřebuje mít oprávnění k vytváření a mazání dalších databázových "
#~ "uživatelů a databází."

#~ msgid "Database Administrator password"
#~ msgstr "Heslo administrátora databáze"

#~ msgid ""
#~ " Please enter the password of the database administator. This is for "
#~ "the\n"
#~ " administator user that you previously gave the username for."
#~ msgstr ""
#~ " Zadejte prosím heslo administrátora databáze. Toto heslo je pro\n"
#~ " administrátora, jehož uživatelské jméno jste zadali před chvílí."

#~ msgid "Database owner username"
#~ msgstr "Uživatelské jméno vlastníka databáze"

#~ msgid " Please enter the username of the JFFNMS database owner."
#~ msgstr " Zadejte prosím uživatelské jméno vlastníka databáze JFFNMS."

#~ msgid "Database owner password"
#~ msgstr "Heslo vlastníka databáze"

#~ msgid " Please enter the password of the JFFNMS database owner."
#~ msgstr "Zadejte prosím heslo vlastníka databáze JFFNMS."

#~ msgid "Database creation failed"
#~ msgstr "Vytvoření databáze selhalo"

#~ msgid " I was unable to create the JFFNMS database."
#~ msgstr " Nebyl jsem schopen vytvořit databázi JFFNMS."

Reply to: