[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel 8.14-1: Please update debconf PO translation for the package citadelHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
citadel. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against citadel.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 17 Sep 2012 10:02:32 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# Czech translation of citadel debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the citadel package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: citadel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-08 09:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-11 18:02+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid "Listening address for the Citadel server:"
msgstr "IP adresa, na které má Citadel naslouchat:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
"you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
msgstr ""
"Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
"server naslouchat na všech adresách."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:2001
msgid ""
"This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
"are running on the same computer."
msgstr ""
"Pokud na tomto počítači nemáte více instancí Citadel, můžete nejspíš "
"ponechat výchozí hodnotu."

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Internal"
msgstr "vlastní"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Host"
msgstr "hostitel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. Type: select
#. Choices
#: ../citadel-server.templates:3001
msgid "Active Directory"
msgstr "Active Directory"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid "Authentication method to use:"
msgstr "Způsob autentizace, který se má použít:"

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use "
#| "its own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel "
#| "users will have accounts on the host system, authenticated via /etc/"
#| "passwd or a PAM source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory "
#| "server, the last option chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP "
#| "scheme."
msgid ""
"Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
"own internal user accounts database. If you choose \"Host\", Citadel users "
"will have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a "
"PAM source. \"LDAP\" means an RFC 2307 compliant directory server; \"Active "
"Directory\" means the nonstandard Microsoft Active Directory LDAP scheme."
msgstr ""
"Zvolte si způsob autentizace uživatelů. Ve výchozím nastavení používá "
"Citadel svou vlastní databázi uživatelských účtů. Zvolíte-li možnost "
"hostitel, budou mít uživatelé Citadel účty na hostitelském systému a budou "
"se ověřovat oproti /etc/passwd nebo PAM. Možnost LDAP použije adresářový "
"server odpovídající RFC 2307. Poslední možnost použije nestandardní LDAP "
"schéma MS Active Directory."

#. Type: select
#. Description
#: ../citadel-server.templates:3002
msgid ""
"Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
"back requires a full reinstall of Citadel."
msgstr ""
"Pokud si nejste jisti, že tuto možnost opravdu chcete, raději ji neměňte, "
"protože návrat zpět znamená kompletní reinstalaci Citadel."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "LDAP host:"
msgstr "LDAP server:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:4001
msgid "Please enter host name or IP address of your LDAP server."
msgstr "Zadejte jméno nebo IP adresu počítače, na kterém běží LDAP server."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "LDAP port number:"
msgstr "LDAP port:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:5001
msgid "Please enter the port number of your LDAP service (usually 389)."
msgstr "Zadejte číslo portu, na kterém běží služba LDAP (obvykle 389)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid "LDAP base DN:"
msgstr "Základní LDAP DN:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:6001
msgid ""
"Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
"dc=example,dc=com)."
msgstr ""
"Zadejte základní DN (Distinguished Name), ve kterém se budou hledat "
"autentizační údaje (například: dc=priklad,dc=cz)."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid "LDAP bind DN:"
msgstr "DN účtu pro LDAP dotazy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:7001
msgid ""
"Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
"performing queries. The account does not require any other privileges. If "
"your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank."
msgstr ""
"Zadejte DN účtu, který se bude používat pro dotazy do LDAP serveru. Účet "
"nevyžaduje žádná speciální oprávnění. Pokud LDAP server umožňuje anonymní "
"dotazy, můžete ponechat prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid "LDAP bind password:"
msgstr "Heslo účtu pro LDAP dotazy:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:8001
msgid ""
"If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
"password associated with that account. Otherwise, you can leave this blank."
msgstr ""
"Pokud jste v předchozí otázce zadali DN účtu pro LDAP dotazy, musíte nyní "
"zadat heslo tohoto účtu. V opačném případě můžete ponechat prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid "Citadel administrator username:"
msgstr "Uživatelské jméno správce Citadel:"

#. Type: string
#. Description
#: ../citadel-server.templates:9001
msgid ""
"Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
"administrative privileges once created. If using internal authentication "
"this user account will be created if it does not exist. For external "
"authentication this user account has to exist."
msgstr ""
"Zadejte jméno uživatelského účtu Citadel, který bude mít správcovská "
"oprávnění. Používáte-li interní autentizaci Citadel, bude uživatelský účet v "
"případě potřeby vytvořen. Pokud používáte externí autentizaci, musí již "
"uživatelský účet existovat."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Správcovské heslo:"

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:10001
msgid ""
"While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
"the administrator user."
msgstr ""
"I když není heslo pro správce povinné, důrazně doporučujeme jej nastavit."

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../citadel-server.templates:11001
msgid ""
"Please enter the same administrator password again to verify that you have "
"typed it correctly."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid "No such user"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../citadel-server.templates:12001
msgid ""
"The username you entered was not recognised. You need to specify a user "
"account that already exists."
msgstr ""

#~ msgid "Internal, Host, LDAP, Active Directory"
#~ msgstr "vlastní, hostitel, LDAP, Active Directory"

#~ msgid "Enable external authentication mode?"
#~ msgstr "Povolit externí autentizaci?"

#~ msgid ""
#~ "Specify the IP address on which your server will run. If you specify "
#~ "0.0.0.0, Citadel will listen on all addresses. You can usually skip this "
#~ "unless you are running multiple instances of Citadel on the same computer."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
#~ "Citadel naslouchat na všech adresách. Pokud na tomto počítači nemáte více "
#~ "instancí Citadel, nejspíš můžete otázku přeskočit."

#~ msgid ""
#~ "Specify the way authentication is done, either host based or Citadel "
#~ "internal. Host based accounting could be /etc/passwd or an LDAP "
#~ "directory. WARNING: do not change this setting once your system is "
#~ "installed. Answer \"no\" unless you completely understand this option."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte způsob autentizace - buď založený na mechanismech hostitelského "
#~ "počítače, nebo na interní správě přímo v Citadel. Ověřováním podle "
#~ "hostitelského počítače se myslí /etc/passwd nebo LDAP adresář. VAROVÁNÍ: "
#~ "po instalaci systému již toto nastavení neměňte. Pokud si nejste zcela "
#~ "jisti, zda otázce rozumíte, odpovězte „ne“."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of the Citadel administrator (which is probably you). When "
#~ "an account is created with this name, it will automatically be given "
#~ "administrator-level access."
#~ msgstr ""
#~ "Zadejte jméno správce Citadel (což budete pravděpodobně vy). Při "
#~ "vytvoření účtu se zadaným jménem mu budou automaticky přidána správcovská "
#~ "oprávnění."

#~ msgid "Citadel/UX"
#~ msgstr "Citadel/UX"

#~ msgid ""
#~ "For post configuring your Citadel Server, use citadel-webcit with your "
#~ "browser, log in as the user you specified as the Administrator, and "
#~ "review the Points under the Administration menu. If you have further "
#~ "questions review www.citadel.org, specialy the FAQ and Documentation "
#~ "section."
#~ msgstr ""
#~ "Pro poinstalační nastavení Citadel serveru si nainstalujte balík citadel-"
#~ "webcit. Ve webovém prohlížeči se přihlaste pod uživatelem, kterého jste "
#~ "zvolili za správce a projděte si menu Administration. Máte-li další "
#~ "otázky, podívejte se na http://www.citadel.org do částí Dokumentace a FAQ."

Reply to: