[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

udev 149-2: Please update debconf PO translation for the package udevHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
udev. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.

Please send the updated file to me, DO NOT open a bug.

Thanks in advance,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: udev@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-26 14:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-01 11:11+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Upgrading udev"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Po této aktualizaci je vyžadován restart"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Momentálně aktualizujete udev a používáte nekompatibilní verzi jádra. Do "
"systému se již nainstalovala, případně se každou chvílí nainstaluje, "
"kompatibilní verze. Po dokončení instalace musíte co nejdříve restartovat "
"systém s tímto novým jádrem."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr "Bez restartu do nového jádra se systém může stát NEPOUŽITELNÝM."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr "Pokračovat v aktualizaci udevu i přes nekompatibilní jádro?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""
"Momentálně aktualizujete udev na verzi, která není kompatibilní s běžícím "
"jádrem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.26 or newer) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Před aktualizací MUSÍTE nainstalovat kompatibilní verzi jádra (2.6.26 nebo "
"vyšší). Pokud tak neučiníte, stane se systém NEPOUŽITELNÝM. Balíky, jejichž "
"název začíná na \"linux-image-2.6-\", poskytují jádra, která jsou vhodná pro "
"tuto verzi udev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Budete-li přesto pokračovat v aktualizaci balíku udev, měli byste "
"nainstalovat kompatibilní verzi jádra a co nejrychleji do něj restartovat."

Reply to: