[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian newsZdravím

On Mon, 2 Apr 2007 19:22:29 +0200
Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz> wrote:

> Faktem je, že by potřeboval pomoct překlad popisů balíků (DDTP), což
> je věc, se kterou se budou uživatelé potkávat častěji, než se dva roky
> starým číslem DWN.
> 
> Navrhoval bych uspořádat malý průzkum (minimálně v czdebian-l@)
> a poptat se lidí, jestli by byl o české DWN zájem.

Já si myslím, že překlady popisů balíků by byly užitečnější. Nicméně
pokud se někomu chce překládat DWN, možná by stálo za pokus domluvit se
s nějakým portálem o publikaci, aby se tato práce dočkala většího
publika. Při nedostatku článků jaká v současné době panuje, by o to
možná i mohl být zájem :-).

-- 
    Michal Čihař | http://cihar.com | http://blog.cihar.com

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: