[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: [RFR] Traducció de la maint-guide al catalàBon dia!

>No ho sé segur, però probablement jo o guillem tindrem accés. Ja ho veurem
>quan toque pujar-ho. I sinó, ho posem com informe d'error i ja ho faran
>els mantenidors.

Perfecte. Jo ja he tengut contacte amb Javier Fernández-Sanguino Peña
(per a la traducció al castellà) i amb Osamu Aoki (per la mateixa
raó). Així, d'una manera o altre es podrà pujar l'arxiu.

Recordau que tenc els altres arxius necessaris (per a la compilació i
publicació del document) preparats. A més, cal fer un parell de
modificacions a l'arxiu Makefile que compila els documents.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: