[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nss-pam-ldapdOn Wed, Oct 27, 2010 at 05:56:59PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> > Ara mateix estic mirant els dos llistats dels quals has passat l'enllaç, les
> > dues llistes semblen iguals... estic a l'espera.
> 
> Guillem, Jordà, n'hauriem de fer una neteja dels dos llistats. Jordà ja en
> va fer una fa un temps i potser sabria dir quines coses de la llista ja no
> tenen sentit i quines sí.
> 
> Quin llistat hem d'emprar?

Hmm, doncs no ho tinc clar.

El bot de ca.d.n sembla que no va gaire a l'hora. En Guillem segurament
ho sabrà millor. (Si cal esmenar alguna cosa puc donar-li un cop d'ull
aquest cap de setmana.)

Si voleu descartar ca.d.n i passar a i18n.d.n segurament hauríem
de fer un enviament de DONE en pla massiu per posar-lo al dia.


Reply to: