[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#601146: linux-2.6: [l10n:ca] New Catalan translation of Debconf templatesEixe xavi! ;)

On Sun, Oct 24, 2010 at 12:08:14PM +0200, xavi wrote:
> Jo li he donat una ullada però a mi m'ha semblat correcte. Ara, sóc un profà
> absolut en la matèria :)

Ok, almenys no has vist cap typo o errada ortogràfica...

> Per cert, quin programa feu servir per traduir els po's? a Kde es fa servir
> molt el Qt-linguist, però vosaltres feu servir algun d'específic? o tireu de
> Vim / Gedit / similar?

Jo personalment vaig servir el po-mode de l'emacs, però molta gent
utilitza o el GTranslator (versions modernes, les versions 1.1.x eren
inútils) o KBabel.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: