[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#601146: linux-2.6: [l10n:ca] New Catalan translation of Debconf templatesJo li he donat una ullada però a mi m'ha semblat correcte. Ara, sóc un profà
absolut en la matèria :)

Per cert, quin programa feu servir per traduir els po's? a Kde es fa servir
molt el Qt-linguist, però vosaltres feu servir algun d'específic? o tireu de
Vim / Gedit / similar?

On 24 de oct de 2010, a les 11:52 +0200, Jordi Mallach wrote:
> Si algú vol corregir aquest fitxer, estaria molt bé, perquè té molta
> visibilitat (ho veiem en les actualitzacions a squeeze i moltes vegades en
> actualitzar el nucli de l'ordinador).
> 
> Jo li vaig pegar 2 ullades extra, però una 2a persona és sempre millor.
> 
> Jordi
> -- 
> Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20101024095249.GA3698@aigua.oskuro.net">http://lists.debian.org/[🔎] 20101024095249.GA3698@aigua.oskuro.net


Reply to: