[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#601146: linux-2.6: [l10n:ca] New Catalan translation of Debconf templatesSi algú vol corregir aquest fitxer, estaria molt bé, perquè té molta
visibilitat (ho veiem en les actualitzacions a squeeze i moltes vegades en
actualitzar el nucli de l'ordinador).

Jo li vaig pegar 2 ullades extra, però una 2a persona és sempre millor.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: